Sista blogginlägget

Idag skrivs det sista offentliga inlägget här på vår blogg.
Vi kommer fortsätta blogga internt,
men endast tillgängligt för inskrivna familjer.

Fortsättningsvis kommer detta endast fungera som hemsida
med information kring vår förskola och kontaktuppgifter.
Känn er alltid välkomna att kontakta oss
om ni vill komma hit och hälsa på,
sätta era barn i kö eller kanske söka jobb!

Bild från vårt Öppet hus i söndags.
Förskolans bidrag till Norsesunds konstvandring
med temat "En andra chans"

Norsenbarnens konstverk är byggt av återvinningsmaterial
som vi samlat ihop här på förskolan.
Barnen har fått skapa helt fritt utifrån egna idéer
och fört många intressanta samtal kring skräp,
former, färger och val av konstruktionsmetoder.

Vårt arbete med ”En andra chans” har väckt tankar och funderingar
hos barnen som vi kan arbeta vidare med.

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt
till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” Lpfö.